Dur Demenin Vaktidir

Kamu hastanelerinde randevu krizi büyümektedir. Pandemi vaktinde türlü türlü mazeretler ile başlayan randevu alma krizi , pandemi geçti gitti diyerek tüm tedbirlerin kaldırıldığı bu devirde hala devam etmektedir.

Hastalar, bırakın ikametgahlarına yakın kamu hastanelerinden randevu almayı tersine kent içindeki kamu hastanelerinden dahi randevu bulamaz hale gelmişlerdir. Aylarca sonrasına hastalara randevu ekranı açılmaktadır.

Hızlı ve gerçek tıbbi müdahale alması gereken onkoloji hastalarından tutun da çocuk hastalara, yaşlı ve dezavantajlı bireylere kadar herkes mağdur edilmektedir.

Hastalar ya uzak ilçelerdeki yetersiz ve teçhisatsız kamu hastanelerine ya da özel hastanelere yönlendirilmektedirler.

Özel hastanelerin tabip muayene fiyatları ile tıbbi görüntüleme aygıtlarının fiyatları fahiş boyutlara ulaşmış durumdadır. Özel hastane hekimlerinin maalesef hastane yöneticilerinin baskısı altında işlerini yaptıkları, gerekmediği halde ameliyatlara girdikleri, gereksiz tıbbi müdahaleler yaptıkları şikayetleri çoğalmıştır.

Doktorlarımız ve sıhhat işçimize gerekli dayanaklar verilmemekte hakları da değersizleştirilmektedir. Sıhhat işçisi ağır bir iş yükü ve fazla mesai ile insan üstü bir performans ile çalıştırılmaktadır Bundan dolayıdır ki sıhhat işçisi ya işini bırakmakta ya da yurt dışına gitmektedir. Bu ülkenin kıymeti olan yetişmiş insanlarımız da artık birer birer değil toplu halde kaybedilmektedir.

Tüm bunlar, sıhhat sisteminin hakikat yönetilememesinin sonuçlarıdır.

Sağlıklı olmak, hastanesine ve tabibine vaktinde ulaşmak, istediği tabipten tıbbi yardım almak her bireyin en doğal yasal ve Anayasal hakkıdır.

Sosyal hukuk devletinde insanlarımızın sağlıklı yaşama, hastanesine ve hekimine ulaşabilme imkanı olmalıdır. Toplumsal hukuk devletinin olmazsa olmaz kuralı bireyini korumaktır. Bizler için var olan sağlıklı yaşama imkanı, devlet için yerine getirilmesi zarurî olan müspet bir yükümlülüktür.

Anayasanın 56. Unsuru; ”Devlet, herkesin hayatını, vücut ve ruh sıhhati içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve unsur gücünde tasarruf ve randımanı artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek hedefiyle sıhhat kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

Devlet, bu vazifesini kamu ve özel bölümlerdeki sıhhat ve toplumsal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir, demektedir.

Ancak Toplumsal Güvenlik Kurumunun da yönetilememesi karşısında yaşadığı ekonomik dar boğazın ve mali badirelerinin reçetesi de bizlere çıkarılmaktadır. Ve bunlar sıhhatimizi kaybetmemiz kıymetine yapılmaktadır. Bu nedenledir ki artık iktidara DUR demenin VAKTİDİR

İktidar mensuplarının her fırsatta övünerek bahsettiği hastanelerin hali ortadadır. Sıhhat sistemindeki aksaklık ve problemler sıhhatimizi daha fazla kaybetmemize neden olmaktadır. Ömrün gerçekliğinden çok uzak bir anlayış ile ülke yönetilmemekte tersine savrulmaktadır.

İktidar kelamda aktif ve süratli karar alma gayesi ile sistem değişikliğine gitmiştir. Lakin yaptıkları, yalnızca bir avuç insanın menfaati üzerinde ve kendi istekleri çerçevesinde kalmıştır. Halk sıhhatine katkı sağlayacak adımlar ATILMAMIŞTIR. Sistem tıkınamıştır.

Her alanda yaşanan çürümüşlük sıhhat sistemini de esir almıştır.

Yapılanlarda kamu sıhhati düşünülmemekte, hastalara müşteri gözüyle bakılmaktadır. Bizler müşteri değiliz. Bizler HALKIZ.

Hastalara müşteri gözüyle bakan anlayışa karşıyız ve bu anlayış YIKILACAKTIR. Doktora ve sıhhate erişim hakkının engellenmesi KABUL EDİLEMEZ. Sıhhatimizin bozulmasına neden olan bu iktidara DUR demenin vaktidir, vaktidir.

Türk vatandaşının sıhhati ve sağlamlığı her vakit üzerinde dikkatle DURulacak ulusal problemimizdir diyen Mustafa Kemal Atatürk ‘ün bu kelamları bugünlere ve yarınlara ışık tutacaktır.

Sağlık alanında yapacaklarımız;

Sağlık siyasetlerini istişareyle belirleyeceğiz.

Sağlık Bakanlığı her basamakta faal bir sıhhat hizmeti sunacak.

Sağlık hizmetlerine erişimin önündeki mahzurları kaldıracağız.

Katkı hissesi, ek fiyat ve fark fiyatlarını kaldıracağız.

Koruyucu sıhhat hizmetlerini güçlendireceğiz.

Okul sıhhati hizmetlerini sunmak üzere düzenleme yapacağız.

Çalışan sıhhati ve güvenliği konusunda eksiklikleri gidereceğiz.

Sağlık hizmetlerinde kademeli sevk sistemini hayata geçireceğiz.

Şehir hastanelerini gözden geçireceğiz.

Askeri hastaneleri yine açacağız.

AR-GE takviyesi sağlanacak.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü yine açacağız. Tıp teknoparklarını kuracağız.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı