Yargı, Mimarlar Odası’nı haklı buldu: ‘Numune Hastanesi taşınma kültür varlığıdır, tescil edilmelidir’

Mimarlar Odası Ankara Şube Lideri Tezcan Karakuş Candan, yazılı açıklama yaparak mahkemenin iptal kararını duyurdu.

Candan’ın açıklaması şöyle:

“HAKLILIĞIMIZ BİR KERE DAHA YARGI NEZDİNDE GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞTİR”

“Karar kamu faydası ismine sevindiricidir. Fonksiyonel bedelini koruyan Numune Hastanesi yalnızca Ankara’da yaşayanlar için değil, demiryolunun çabucak yanında yer alan pozisyonuyla Anadolu’nun çeşitli vilayetlerinden gelen hastalar içinde bir hafıza yeridir. Taşıdığı anı bedeli, mimari bedeli ve tarihî bedeli nedeniyle de korunması, gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Mahkeme de iptal münasebetinde, ‘Ankara ili, Altındağ ilçesi 4741 ada 1 parselde bulunan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapılış periyodu olan Cumhuriyet devri sıhhat siyasetlerini yansıtan bir yapı olması, periyodun mimari özelliklerini taşıması, korunması gerekli kültür varlıklarının ağır olduğu bir dokuya cephe vermesi, etrafında Fotoğraf ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi ve Ankara Lisesi üzere tescilli yapılar bulunması sebebiyle her türlü uygulama öncesi Müdafaa Şurasından müsaade alınması gerektiği ve Ankara için toplumsal hafızada anı bedeli taşıdığı konuları birlikte düşünüldüğünde taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilerek korunması ve yaşatılması gerektiği kanaatine varılmış olup aksi istikamette tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uyarlık görülmemiştir’ diyerek bunu açıkça ortaya koymuştur. Haklılığımız bir defa daha yargı nezdinde gözler önüne serilmiştir.”

“CUMHURİYET KIYMETLERİNİN GELECEK JENERASYONLARA AKTARILMASI İÇİN UĞRAŞA DEVAM EDECEĞİZ”

Candan, mahkeme münasebetinde uzman raporuna da yer verildiğini hatırlatarak, şu bilgiyi aktardı:

“Bilirkişi raporunda ‘Türkiye’nin de 2004 yılında kabul ettiği Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Mukavelede; Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak kabul edilen Yapı toplulukları ‘mimarileri, uyumlulukları yahut arazi üzerindeki yerleri nedeniyle tarih, sanat yahut bilim açısından istisnai üniversal pahaya sahip başka yahut birleşik yapı toplulukları’ biçiminde tanımlanmaktadır. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tescilinde Korunması Gerekli Kültür Varlığına ‘yapı topluluğu’ olarak değil, ilgili yönetmelik ileri sürülerek bina bazlı bakıldığı anlaşılmaktadır. Üstte belirtilen sebeplerden dolayı dava konusu parseldeki ana kütleye ziyan veren her türlü eklerin kaldırılarak, B Bloğun hemen tescillenmesi ve kelam konusu parsele kültürel varlıklarımızın korunması ve gelecek kuşaklara iletilmesine fırsat verecek bir kültür adası gözü ile bakılması, bu hedefle tüm adanın kültür varlığı olarak tescil etmek ve bu taraftaki kültürel yapılanmaya yönelmek Ankara’nın ve ülkemizin kültürel mirasına katkı sağlayacaktır. Yapıldığı periyoda örnek teşkil etme ve rehber olma işlevini yerine getirmesi, Cumhuriyet devri mimarisine öncülük eden yabancı mimarlara ilişkin örneklerden ve L plan olarak tanımlanan bir plan tipinin temsilcisi olması ve geçmişle günümüz ortasında hem somut hem soyut kültürel bir köprü vazifesi üstlenen Numune Hastanesi olarak sıhhat tarihimizde değerli bir akımın temsilcisi olması bakımından epey değerlidir. Yalnızca Ankaralıların değil tüm Türkiye halkının geçmişinde bir yeri olan Cumhuriyet devri sıhhat siyasetlerinde bir dönüm noktası olan ve hala kendi alanıyla alakalı hizmet veren Numune Hastanesi kompleksinin ada olarak tamamının gerekli kültür alanı olarak korunması gerekmektedir’ sözlerine yer verilmiştir. Mahkeme de bilim insanlarının raporunu temel alarak dava konusu süreci iptal etmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, nitelikli sıhhat hizmeti verilmesi ve Cumhuriyet bedellerinin gelecek jenerasyonlara aktarılması için çabaya devam edeceğiz.”