Dünya genelindeki ‘gelir eşitsizliği’ tavan yaptı

İktisat ve İş Araştırmaları Merkezi’nin (CEBR) raporuna nazaran, dünya iktisadı GSYH’si birinci defa 2022’de 100 trilyon doları aşacak. Rapora nazaran, dünya iktisadı 2022’de birinci kere, evvelki varsayımlardan 2 yıl evvel, cari fiyatlarla 100 trilyon doları aşmaya hazırlanıyor. Global iktisat artıyor lakin hanehalkının gelirden aldığı hisse ile zenginlerin hisseleri ortasında makas giderek artıyor. Araştırmalara nazaran dünyadaki tüm yetişkinlerin yüzde 55’inin net varlığı 10 bin doların altında kalıyor.

HANEHALKI SERVETİNDEKİ ARTIŞ AFRİKA’NIN SERVETİNİN 3 KATI

Kuzey Amerika’daki İki ülkenin toplam hane halkı servetindeki bir yıllık artış 12,4 trilyon dolar olurken bu sayı Afrika’daki toplam servetin neredeyse üç katına yakın seyrediyor. Avrupa’da da durum farklı değil. İsviçre’de her 100 bireyden 15’i milyoner olarak kabul ediliyor. Dünya nüfusunun yüzde 1,1’ine denk gelen dolar milyoneri 56,1 milyon kişinin toplam servetten aldığı hisse yüzde 45,8’e yükseldi.

MİLYARDERLER SERVETLERİNİ ARTIRIYOR

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam, “Acıdan Kâr Etmek” başlıklı bir bilgi notu yayınladı. Kuruluşun bilgi notuna nazaran, tüm dünyada temel eserlerin fiyatı son on yıllarda olmadığı kadar arttığı için besin ve güç kesimlerindeki milyarderler servetlerini her iki günde bir 1 milyar dolar daha arttırıyor. Bunun pandemi sırasında her 30 saatte bir yeni bir milyarder ortaya çıktığı manasına geldiğini tabir eden kuruluş, ortaya çıkan her yeni milyardere karşılık yaklaşık bir milyon insanın 2022 yılında neredeyse tıpkı süratte derin yoksulluk yaşamaya başlayabileceğini söyledi.

MİLYONER İŞADAMI SİTEM ETTİ

Davos’da yapılan Dünya Ekonomik Forumu’na katılan İngiltere’den milyoner iş adamı Phil White “Dünyanın geri kalanı ekonomik krizin yükü altında ezilirken milyarderler ve dünya önderleri bu kapalı tesiste tarihin dönüm noktalarını tartışmaya geliyor. Siyasi önderlerimizin, en varlıklı, krizin ekonomik tesirini en az hisseden ve bir birçoklarının çok az vergi verdiği bilinen bu insanları dinlemeye gelmesi inanılmaz bir şey” dedi.